کلیدواژه‌ها = مطالعات اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان از لحاظ میزان توجه به مهارت‌های زبانی

دوره 1395، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-46

مهدی قنبری؛ اصغر شهبازی؛ زهرا کاظمی مجد


2. بررسی میزان فعال و غیرفعال بودن محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه بر اساس تکنیک ویلیام رومی

دوره 1395، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-44

هادی مصلح امیردهی؛ مهوش خسروی؛ اعظم رسولی