درباره نشریه

 

   دوفصلنامه "پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره" نشریه ای علمی- تخصصی است که مجوز اولیه انتشار آن با شماره 50000/9162/600/د مورخ 1394/8/8 در کمیسیون تخصصی نشر علمی معاونت پژوهش و فناوری به تصویب رسید و اولین شماره آن در زمستان 1394 چاپ شد. همچنین از شهریور 1397 این نشریه، از فصلنامه به دوفصلنامه تغییر یافت.

 

شناسنامه نشریه:

عنوان فارسی: دو فصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

عنوان انگلیسی: Journal of Pouyesh in Education and Counseling (JPEC)

رتبه علمی: علمی- تخصصی (علوم تربیتی و مشاوره)

دوره تناوب انتشار: دو فصلنامه

زمان بارگذاری مقالات هر شماره در وب سایت: پایان تابستان و پایان زمستان

زبان انتشار مقاله: چاپ کامل مقالات به زبان فارسی، به همراه چکیده انگلیسی

صاحب امتیاز: دانشگاه فرهنگیان

مدیر مسئول: دکتر مهناز بزمی

سردبیر: دکتر صدیقه کاظمی

مدیر داخلی: دکتر مهری اعزازی

اعضای هیات تحریریه: دکتر صدیقه کاظمی، دکتر شراره سادات سرسرابی، دکتر بهروز مهرام، دکتر عفت حامد سردار، دکتر مرضیه دهقانی، دکتر محمد نوریان، دکتر حسین کارشکی.

ویراستار انگلیسی: دکتر مریم معین درباری

صفحه آرا: الهه حسین پور یزدانی

محل انتشار: مشهد

تلفن: 05138784000

نمابر: ۰۵۱۳۸۷۸۴۳۲۰

صندوق پستی: ۹۱۷۷۷۹۷۳۱۶

نشانی الکترونیک: educationscience@cfu.ac.ir

نشانی: مشهد، میدان تلویزیون، ابتدای رضا شهر، دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید هاشمی نژاد)

 

نکات مهم:

1)     دسترسی به مقالات نشریه به صورت رایگان می باشد.

2)     بررسی و چاپ مقاله در این نشریه برای نویسندگان کاملا به صورت رایگان انجام می شود.