اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

1)     این نشریه صرفا مقالاتی را دریافت، بررسی و چاپ خواهد کرد که قبلا در نشریه دیگری (اعم از نشریات فارسی زبان یا غیرفارسی زبان) به چاپ نرسیده یا همزمان برای داوری به نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

2)     نویسندگان نباید مقاله‌ای را ارسال کنند که قبلاً برای این مجله ارسال شده، تحت ارزیابی قرار گرفته و پس از ارزیابی توسط سردبیر رد شده است. تنها در صورتی مقالات رد شده مجدد دریافت و در فرایند داوری قرار خواهند گرفت که نویسنده (نویسندگان) تغییرات قابل توجهی در عنوان و متن مقاله انجام داده باشند و همچنین به طور کتبی توسط ایمیل یا نامه ای به سردبیر، دلایل توجیهی خود برای ارسال مجدد مقاله، را مطرح کنند.  

3)      در صورت پذیرش مقاله ارسال شده به این مجله، مقاله مذکور نباید در جای دیگری (حتی به زبان دیگری غیراز زبان فارسی) ارائه یا چاپ شود.

4)     نباید در نگارش مقالات مصادیقی از سرقت علمی وجود داشته باشد. موارد ذیل بیانگر سرقت علمی هستند:

الف) ثبت مقاله دیگری به نام خود.

ب. درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته اند.

پ. کپی­ برداری یا تکرار بخش‌های قابل ­توجهی از یک مقاله دیگر (حتی اگر مقاله ای که از آن کپی برداری انجام شده، مربوط به یکی از نویسندگان مقاله ارسال شده برای همین مجله باشد).

ت. طرح نتایج  پژوهشی یا عبارات موجود در مقالات دیگران به نام خود (برای جلوگیری از این مورد، نویسندگان مقالات باید حتما با شیوه های ارجاع دهی درون متنی آشنا باشند و به نحو صحیحی به منابع مورد استفاده در نگارش مقاله خود، استناد دهند)

ث. چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه.

ج. بیان نتایج نادرست و خلاف یافته‎های علمی یا تحریف و دستکاری نتایج حاصل از پژوهش.

چ. استفاده از داده‎های نامعتبر یا دستکاری در داده‎های پژوهش (داده سازی)

5)     با توجه به تبعیت نشریه از دستور العمل کمیته اخلاق نشر (Committee on Publication Ethics)، بنابراین با مقالاتی که براساس هنجارهای علمی عمل نکرده یا سرقت علمی انجام داده باشند؛ به شرح ذیل برخورد خواهد شد:

الف) مقاله رد خواهد شد و در صورت چاپ، از روی سایت‎ برداشته خواهد شد.

ب) نام نویسنده (نویسندگان) در سیاه نامه نشریه قرار خواهد گرفت.

ج) توسط نامه ای رسمی، پرونده سرقت علمی نویسنده (نویسندگان) با سایر نشریه‎ های داخلی و خارجی، به اشتراک گذاشته خواهد شد.

برای دریافت و تایید تعهد نامه اخلاق پژوهش اینجا را کلیک کنید.