اهداف و چشم انداز

 

دوفصلنامه پویش در علوم تربیتی و مشاوره با هدف "گسترش مرزهای دانش در زمینه تربیت معلم و مشاور درحوزه‎های نظری و کاربردی" اقدام به  بررسی و چاپ مقالات با متن فارسی به همراه چکیده انگلیسی آن ها با موضوعات ذیل می نماید:

-         بررسی موضوعات و چالش های نظام تربیت معلم کشور و ارائه راه‎‍ حل های مناسب؛

-         نقد برنامه های درسی دانشگاه ها برای تربیت معلم و مشاور؛

-         نقد برنامه های درسی موجود در مدارس؛

-         تحلیل محتوای کتاب های درسی؛

-         مطالعات تطبیقی در حوزه تربیت معلم و علوم تربیتی؛

-         نوآوری های آموزشی و پژوهشی توسط معلمان و مشاوران در مدارس؛

-         کندوکاو و تحلیل در مورد شایستگی های مورد نیاز معلمان و مشاوران (از ابعاد اخلاق فردی و اجتماعی؛ آموزشی و پژوهشی؛ و ... ) در مدارس.

چشم انداز:

-         نمایه شدن در پایگاه های بین المللی همچون web of science و scopous

-         آمادگی برای دریافت مقالات پژوهشی از اساتید برجسته، معلمان پیشکسوت و دانشجویان برتر در سراسر نقاط ایران.

-         آمادگی برای دریافت مقالات انگلیسی و انتشار آن ها در صورت پذیرش، در شمارگان ویژه و به صورت تمام متن انگلیسی.

-         *برای آگاهی بیشتر و دقیق تر در مورد ارتباط مقالات با اولویت های خاص این نشریه به شماره های پیشین آن نیز مراجعه شود.