پرسش‌های متداول

1) حوزه موضوعی مقالات و اولویت های نگارشی این نشریه کدامند؟

مقالاتی با موضوعات ذیل در اولویت انتشار قرار دارند:


-         بررسی موضوعات و چالش های نظام تربیت معلم کشور و ارائه راه‎‍ حل های مناسب؛


-         نقد برنامه های درسی دانشگاه ها برای تربیت معلم و مشاور؛


-         نقد برنامه های درسی موجود در مدارس؛


-         تحلیل محتوای کتاب های درسی؛


-         مطالعات تطبیقی در حوزه تربیت معلم و علوم تربیتی؛


-         نوآوری های آموزشی و پژوهشی توسط معلمان و مشاوران در مدارس؛


-         کندوکاو و تحلیل در مورد شایستگی های مورد نیاز معلمان و مشاوران (از ابعاد اخلاق فردی و اجتماعی؛ آموزشی و پژوهشی؛ و ... ) در مدارس.


 


 

2) زبان انتشار مقالات به چه صورت است؟

نشریه در حال حاضر تنها مقالات فارسی به همراه چکیده انگلیسی آن ها را دریافت و چاپ می نماید؛ ولی آمادگی دریافت مقالات انگلیسی زبان نیز وجود دارد تا بعد از بررسی و اخذ پذیرش در شمارگان ویژه به زبان انگلیسی چاپ شوند.


 


 

3) آیا در این نشریه مقالات ترجمه شده نیز به چاپ می رسند؟

چنانچه محتوای مقاله ترجمه شده از موضوعات روز در حوزه تربیت معلم و مشاوره بوده و همچنین دارای دستاوردهای جدیدی باشد؛ به چاپ خواهند رسید. 


 


 

4) چگونه مقاله خود را برای نشریه ارسال کنیم؟

فایل راهنمای تصویری ارسال مقاله را مطالعه کنید.


 


 

5) چگونه باید مقاله ارسال شده را پیگیری نمود؟

برای پیگیری مقاله ارسال شده می توانید به صورت مکتوب، علاوه بر ایمیل نشریه با ایمیل "مدیر داخلی نشریه" یا "سردبیر" ارتباط برقرار کنید.


 


 

6) از زمان ارسال مقاله تا پایان مرحله داوری و تعیین تکلیف نهایی مقاله چقدر طول می کشد؟

درصورت پذیرش مقاله، با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسنده، اخذ پذیرش در این نشریه حدود 6-3 ماه، به طول خواهد انجامید.


 


 

7) از زمان اخذ پذیرش مقاله تا چاپ آن چقدر طول می کشد؟

با توجه به تعداد مقالات دریافتی و زمان ارسال مقاله، حداکثر یک سال.


 


 

8) آیا برای چاپ مقاله در این نشریه هزینه ای باید پرداخت شود؟

چاپ مقاله در این نشریه مستلزم پرداخت هیچ گونه هزینه ای نیست.


 


 

9) آیا دسترسی به مقالات آرشیو، مستلزم پرداخت هزینه است؟

خیر؛ دسترسی به تمام مقالات آرشیو به صورت رایگان است.


 


 

10) آیا این نشریه به صورت کاغذی نیز چاپ می شود و در صورت امکان چگونه می توان مشترک شد؟

درحال حاضر این نشریه عمدتا به صورت الکترونیکی چاپ می شود و شمارگان فیزیکی آن بسیار معدود است. بنابراین امکان مشترک شدن برای دریافت این مجله درحال حاضر وجود ندارد.