دوره و شماره: دوره 1397، شماره 9، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-180 
6. چالش‌ها و مشکلات مربیان پیش دبستانی

صفحه 129-144

زهرا رزاقیان؛ شیرین پورقاز؛ عبدالجلال توماج